Allmänt

Villkoren i det här ansvarsfrånsägandet ("Ansvarsfrånsägade") gäller den här internetsidan (www.lookingforbooking.com) Looking for Booking B.V., med huvudkontor på Verlengde Hereweg 174, 9722 AM, Groningen Nederländerna, och registrerade i Trade Register CoC Groningen under nummer 14083456 (Looking for Booking B.V.).

Genom at besöka den här internetsidan och/eller använda informationen presenterad på eller via den här sidan, godkänner du också tillämpningen av det här Ansvarsfrånsägandet. I händelse av konflikt mellan villkoren hos specifika hotell och/eller intermediärer bokade via den här internetsidan och det här Ansvarsfrånsägandet, är det villkoren angivna av de specifika hotellen och intermediärerna som är gällande.

Genom att bruka och använda den här sidan godkänner du, som användare, följande regler och begränsningar:

1. Den här sidan tillhandahåller information till dig som användare. Oavsett den konstanta vård och uppmärksamhet som vi ger till innehållet på den här internetsidan är det möjligt att informationen som publiceras här inte är komplett eller felaktig. Allt ansvar frånsägs av LookingforBookings ledning, för möjliga skador som kan uppkommit vid åtkomst av, eller användning av den här sidan.

2. LookingforBooking tar sin information om de gällande avgifterna ifrån hotellens internetsidor, eller avgiftsinformation om intermediärerna och/eller information som tillhandahålls av hotellen, och kan därför inte garantera korrektheten i de visade avgifterna. Bristande överensstämmelse i information eller information som inte är komplett kan också uppkomma som ett resultat av att information kopieras, eller på grund av tekniska felaktigheter eller andra omständigheter. Du är personligen ansvarig för att ta ansvaret att boka direkt med ett hotell eller en intermediär, samt att vi kan inte ta på oss något ansvar för skador som uppkommer som ett resultat av det här beslutet, inte ens när beslutet tagits på grund av missförstånd angående informationen som lämnats av LookingforBooking,felaktig information eller förlust av information.

3. Om avgiften eller andra villkor på hotellen, intermediärerna eller hotelltjänsten visas felaktigt på den här sidan, på grund av ett uppenbart typografiskt fel, eller en teknisk felaktighet, och om bokningen genomfördes baserat på den här felaktigt visade informationen, kan den som tillhandahåller tjänsten vägra en bokning som gjorts enligt felaktiga avgifter eller villkor. Kundpriserna inkluderar alltid moms och visas med momsen inräknad, på den här sidan.

4. Informationen på den här internetsidan är uppdaterad när det behövs och förändringar kan läggas till när som helst, med omedelbar verkan och utan någon förvarning. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera om informationen som lämnas via internetsidan, inklusive Ansvarsfrånsägandet, har ändrats.

5. Länkar till andra sidor och referenser till informationskällor inkluderas endast som information för användaren på den här sidan. LookingforBooking tar inte något ansvar angående innehållet, erbjudandena eller andra saker som omnämns på dessa sidor eller informationskällor.

6. LookingforBooking garanterar inte konstant och felfri drift av den här sidan. Allt ansvar frånsägs uttryckligen av LookingforBookings ledning, för möjliga skador som kan uppkommit vid åtkomst av, eller användning av den här sidan.

Äganderättigheter för intellektuell egendom

LookingforBooking, eller ägaren, reserverar sig alla rättigheter (inklusive kopieringsrättigheter, domännamn, varumärken, patenter och annan intellektuell egendom) angående all information som presenteras på eller via den här internetsidan (inklusive all text, grafikmaterial och loggor). Det är inte tillåtet att kopiera, ladda ner eller på något annat sätt publicera information på den här internetsidan, att distribuera eller reproducera den här internetsidan, utan tidigare skriven tillåtelse ifrån LookingforBooking eller lämplig tillåtelse ifrån ägaren. Du får skriva ut och/eller ladda ner information ifrån den här internetsida för ditt eget personliga bruk. Det är inte tillåtet att visa länkar till LookingforBookings sidor utan tidigare skrivet tillstånd ifrån LookingforBooking.

Tillämplig lag

Holländsk lag är tillämplig på den här internetsidan och för Ansvarsfrånsägandet 

LookingforBooking.com uses cookies. Click here to view more information. Close